Дневен център за деца с увреждания - Димитровград

Отиване към съдържанието

Главно меню

Дневен център за деца с увреждания - Димитровград
град: Димитровград
адрес: ул. "Захари Зограф" №35, етаж 1
тел: 0391 6 75 86
email: dcdudg@abv.bg
facebook: Дневен център


Дневен център за деца с увреждания – Димитровград е разположен на първия етаж на бивша болница "Марбас". Сградата се намира в югозападния край на града и е достъпна за деца и хора с увреждания, като за целта са изградени рампи на трите входа – изток, запад и юг

Капацитетът на Дневния център е 30 места. Потребители на услугата са деца с двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени увреждания, диагностицирани с протокол от ЛКК, епикриза от лекар-специалист или ТЕЛК и техните семейства от Община Димитровград.

Дневният център предоставя почасова и целодневна грижа на деца с увреждания от 3 до 18-годишна възраст. Допуска се работа с деца под 3-годишна възраст, само за почасови грижи.

Дейностите в Дневния център за деца с увреждания – Димитровград се осъществяват от квалифицирани специалисти, част от добре синхронизиран мултидисциплинарен екип: социален работник, психолог, логопед, двама педагози, медицински специалист, рехабилитатор, помощен персонал, външни консултанти и доброволци. Целта на работата им е комплексно въздействие, водещо до възстановяване и развитие на увреденото дете или юноша и се извършва чрез мултидисциплинарен подход. По време на изпълнение на служебните си задължения, екипът от специалисти спазва стриктно международното и българското законодателство в областта на закрилата на децата, принципите на конфиденциалност на информацията, уважава личността и достойнството на всяко дете.

Центърът разполага с модерно оборудвана зала за рехабилитация, зала за игри – т.нар.сух басейн и уникална зала за психорелаксация и сензорна стимулация. Съвременно е обзаведен и кабинета на психолога и логопеда.  Децата са разпределени в две групи, на възрастов принцип, поради което са обособени две занимални и две спални помещения за децата, ползващи целодневни грижи. ДЦДУ разполага с широк двор за игри на открито. През изминалата година, в западната му част, по проект към ПУДООС, за децата бе изградена красива, озеленена детска площадка. Потребителите на ДЦДУ, ползващи целодневни грижи, се извозват от дома им до Центъра и обратно със специализиран транспорт – осем местен автомобил  Форд „Транзит”.       
       
       
       
       
       
       Tyxo.bg counter


Tyxo.bg counter


Назад към съдържанието | Назад към главното меню